محصولات موجود در گروه صنایع خوراکی


در توناژ و ظرفیت های 500 کیلو الی 5 تن جهت میکس مواد پودری – خوراک دام و طیور و غیره قابل ساخت و ...
مشاهده