محصولات موجود در گروه صنایع خوراکی


این دستگاه در سایزهای مختلف بزرگ و متوسط ساخته میشود ...
مشاهده
این دستگاه بصورت تمام استیل ساخته شده  جهت شستشوی انواع سینی های لوز – کیک و ... ...
مشاهده
این دستگاه از نظر بهداشتی مورد اهمیت است که دیگر خمیر و مواد غذایی با دست فرد در تماس نیست...
مشاهده
سازنده انواع سیلوهای ذخیره مواد بدونه استفاده از کشش و فاقد هرگونه تنش بصورت استوانه ای یا مکعبی ...
مشاهده
در ظرفیت های مختلف با قدرت های متفاوت ...
مشاهده
در ظرفیت های مختلف بصورت پره ای و چکشی طراحی وساخته میشود ...
مشاهده
شامل لوله . زانو .تبدیل . سه راهی  در هرگونه سایز و اندازه ای ...
مشاهده
در سایزها و ابعاد مختلف با قدرتهای متفاوت ...
مشاهده
سیستم لرزشی بصورت ویبره ای یا لنگی  جداسازی چهار نوع مواد در سایزهای مختلف ...
مشاهده
 جداکننده مواد در ابعاد و اندازه های مختلف  بصورت دو - سه و یا چهارگانه و انجام حرکت بصورت لنگی ب...
مشاهده