Product Page


این دستگاه در سایزهای مختلف بزرگ و متوسط ساخته میشود ...
مشاهده
این دستگاه بصورت تمام استیل ساخته شده  جهت شستشوی انواع سینی های لوز – کیک و ... ...
مشاهده
این دستگاه از نظر بهداشتی مورد اهمیت است که دیگر خمیر و مواد غذایی با دست فرد در تماس نیست...
مشاهده
تعمیرگاه ها دیگر نیاز به حفر چاله سرویس در کف جایگاه هایشان ندارند ...
مشاهده
سازنده انواع سیلوهای ذخیره مواد بدونه استفاده از کشش و فاقد هرگونه تنش بصورت استوانه ای یا مکعبی ...
مشاهده
در ظرفیت های مختلف با قدرت های متفاوت ...
مشاهده
در ظرفیت های مختلف بصورت پره ای و چکشی طراحی وساخته میشود ...
مشاهده
شامل لوله . زانو .تبدیل . سه راهی  در هرگونه سایز و اندازه ای ...
مشاهده
در سایزها و ابعاد مختلف با قدرتهای متفاوت ...
مشاهده
سیستم لرزشی بصورت ویبره ای یا لنگی  جداسازی چهار نوع مواد در سایزهای مختلف ...
مشاهده