برش نخ ضایعاتی


در صنایع پلاستیک یک مرحله قبل از آسیاب کردن مواد ضایعاتی قابل استفاده بوده که با این دستگاه میتوان ابتدا نخ های ضایعاتی روی دوک را جدا سازی کرد که با انجام این کار هر دو نوع مواد اولیه ضایعاتی دوباره به چرخه تولید برمیگردد به گونه ای که بعد از جدا سازی هم دوک ها قابل خرد کردن میشود و هم نخ های پلاستیکی قابلیت گرانول مجدد را دارد .