بوجاری


 جداکننده مواد در ابعاد و اندازه های مختلف  بصورت دو - سه و یا چهارگانه و انجام حرکت بصورت لنگی با قابلیت نصب طوری در سایزهای مختلف و قابل تعویض خواهد بود .

این دستگاه نیز دارای قابلت آن را دارد که سیستم مکنده نیز به آن اضافه شود تا بتوان مواد سبک وزن را در ابتدا جدا سازی کرد و در مراحل بعدی کیله مواد جدا سازی شده قابل استفاده بوده و مجددا به چرخه تولید برگردد .

الک  و بوجاری حبوبات و شیرینی تا کورس 120 میلیمتر