دستگاه آبگیری سبزی 


این دستگاه در سایزهای مختلف بزرگ و متوسط ساخته میشود 
نوعی از این دستگاه تمام استیل با استفاده از موتور ترمزدار و نوع دیگر آن نیمه استیل میباشد 
سبزی شسته شده پس ازخروج از دستگاه داخل سطل های پلاستیکی قرار میگیرد بمدت فقط پنج دقیقه با استفاده از نیروی گریز از مرکز تماما آبگیری شده است