دستگاه چونه گرد کن 


این دستگاه از نظر بهداشتی مورد اهمیت است که دیگر خمیر و مواد غذایی با دست فرد در تماس نیست
در انواع نانوایی ها جهت پخت انواع نان ها قابل استفاده است 
دستگاه چونه گرد کن در انواع مختلف با طراحی های خاص خود بصورت مکانیکی – پنوماتیکی و الکترونیکی تا به حال ساخته شده است  اما نکته قابل تامل در طراحی این مدل ان است که در کم هزینه ترین و ساده ترین شکل ممکن بصورت ترکیبی از طرح های قبلی این دستگاه ساخته شده است 
مقدار چونه ها از نظر وزن قابل کنترل بوده این دستگاه دارای سیستم کنترل بوده که زمان تعداد چونه ها و مقدار وزن چونه ها در طول کارکرد میتوان مشخص نمود 
دارای میز متحرکی که چونه ها رو با تنظیم زمان قابل کنترل روی میز چیدمان کرده و هم زمان کار پاشش آرد روی آنها انجام میشود