آسیاب دیسکی 


در ظرفیت های مختلف با قدرت های متفاوت 
 ساخت جهت سایش مواد سخت همچون زردچونه و زنجبیل و.... با یک مرحله آسیاب کردن 
ساخت جهت دانه های روغنی شامل قهوه و زیره و.....
مورد استفاده در صنایع غذایی بدونه گرد و غبار – صدا ولزرش