برج نور


این دستگاه مورد  نیاز در مواردی که منطقه درگیر سیل یا زمین لرزه یا هرگونه عوامل طبیعی که باعث خسارت و اسیب به زیر ساخت ها و تاسیسات از قبل طراحی شده باشد و یا در مکان های وسیع و بزرگی که امکاه برقی و انجام کارهای روشنایی ثابت در محل نمیباشد قابل استفاده است .
این طراحی دارای محور و شاسی قوی با چرخ های متحرک و سوار بر چهار پایه ای بوده که قابلیت جابجایی با انواع یدک کش را دارا میباشد .
این سازه بعد از جابجایی و استقرار در محل ثابت شده دارای جک هایی است که امکان تثبیت شدن را به مجموعه میدهد و بعد ازآن بازوها توسط الکترو موتورهای طراحی شده قابلیت برپایی و اوج گیری را به سازه میدهد و در انتهای سازه پرژکتورها و نورافکن ها تعبیه شده است .